natural medicine, cosmetics & well-being
reklama
Strona główna > Aktualności > Spotkanie z Czamtrulem Rinpocze

Spotkanie z Czamtrulem Rinpocze

lut 18, 2014


Fundacja Sam Dżub Ling oraz Tibet House „Acala” zapraszają w marcu na spotkania z Czamtrulem Rinpocze do Warszawy, Szczecina i Krakowa.

 


12-19 marca 2014 r.
na spotkania, wykłady i nauki JE Chamtrula Rinpocze
w Szczecinie, Krakowie i Warszawie


12-13.03. SZCZECIN, Misja Buddyjska Trzy Schronienia
12 marca, godz. 19-21
The Four Immesurable Practices to Open the Heart
13 marca, godz. 19-21
The View, Meditation, Conduct and Result according to Buddhist Philosophy14-16.03. WARSZAWA, Społeczne Gimnazjum nr 20 ul. Raszyńska 22
WARSZTATY SAMOPOZNANIA I BUDOWANIA HARMONII Z OTOCZENIEM WG TRADYCJI BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO
14 marca godz. 19-21
wykład otwarty - Podstawa ludzkiego szczęścia: miłość i współczucie
15 marca,godz. 10-16
Pogłębiaj swoją wiedzę. Podstawy, czyli Cztery Pieczęcie buddyjskiej filozofii
16 marca 10-16
Praca z tekstem: "Rada - krople nektaru serca" (autor: Khenpo Dzigme Phuntsok)


17-18.03. KRAKÓW, ul. Stradomska 17/4
- 17 marca, 16-18
wykład otwarty Jak przynosić szczęście sobie i innym - czysta motywacja
- 17 marca, 19-21
Praca na wyższych poziomach świadomości. Joga snu.
- 18 marca, 11-14
Spotkania indywidualne.
- 18 marca 19-21


Co robić a co porzucić? Zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne ślubowania w buddyzmie
Informacje i zapisy w Warszawie e-mail: chamtrulrinpoche@wp.pl, telefonicznie pod numerem 788-176-990 w godz. 18-20Informacje i zapisy w Warszawie e-mail: chamtrulrinpoche@wp.pl, telefonicznie pod numerem 788-176-990 w godz. 18-20
w Krakowie: 509304781


Czamtrul Lobsang Gjatso jest lamą ze szkoły njingma, urodził się we Wschodnim Tybecie. Został rozpoznany w młodym wieku jako wcielenie drugiego Kathok Cyamtrula Pema Nangsal Dordże Rinpocze z klasztoru Mardo Taszi Czoling, filii klasztoru Kathok. Mając 14 lat Rinpocze przyjął ślubowania świeckie u swego rdzennego guru, mistrza dzogczen Naldzior Jesze Łangczuk Rinpocze. Otrzymał od niego nauki o praktykach wstępnych a następnie studiował nauki tummo i dzogczen. W tym czasie wyruszył również na pięciomiesięczną pielgrzymkę połączoną z pokłonami. W klasztorze Larhong studiował pod opieką Jego Świątobliwości Dzigme Phuntsoka Rinpocze, swego drugiego rdzennego lamy. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł khenpo (doktora filozofii buddyjskiej) w Instytucie Serta Lharong.

Pod koniec 1996 roku Czamtrul Rinpocze opuścił Tybet, przez ostatnie 16 lat nauczał tysiące tybetańskich mnichów i uczniów z zagranicy w Tybecie, Indiach, Niemczech, Izraelu, Włoszech, RPA, USA, Grecji i innych krajach.

Aktualności z:

Treści z serwisu natmed.pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.